Är hållbarhet viktigt för företagets framgång?

Ända sedan ”hållbarhet” blev ett begrepp har det funnits tvivel om det är viktigt för ett företags framgångar. Som jag ser det finns det ingen tvekan: ja - hållbarhet är nyckeln till framgångsrika affärer. I den här artikeln förklarar jag varför. I slutet av artikeln finns en nedladdningsbar guide med konkreta förslag på hur du kan låta ditt hållbarhetsarbete bidra till framgång.

Vi alla minns nog hur vanligt det var att hållbarhetsfrågan viftades bort för bara några år sedan: "hållbarhet är för dyrt", "det har inget med verkligheten att göra när man gör affärer", "ja det är viktigt, men vi måste tjäna pengar i första hand” var kommentarer man kunde höra i den allmänna diskussionen.

Men i takt med att allmänheten har blivit mer medveten om klimatförändringar, brist på resurser och dåliga arbetsförhållanden i fabriker utomlands, har hållbarhet i vid bemärkelse blivit en viktig faktor i alla branscher. Idag är hållbarhet inte bara något folk pratar om. Hållbarhet har idag en tydlig påverkan på människors konsumentbeteende och val av tjänster. Jag har identifierat tre huvudområden där hållbarhet har en direkt påverkan på ditt företag:

  • Förmågan att locka rätt investerare
  • Förmågan att attrahera och behålla talanger
  • Verksamhetens övergripande prestation och lönsamhet

Hållbarhet och möjligheten att locka investerare

I år har vi sett flera exempel på finansinstitut som aviserar en ny hållbarhetsstrategi. Det kanske mest kraftfulla uttalandet under 2020 gjordes redan i januari. I sitt årliga brev till VD:ar på storbolag slog grundaren av världens största kapitalförvaltningsföretag fast att klimatförändringen är en risk för investeringar. I fetstil gjorde han några starka uttalanden; medvetenheten förändras snabbt; vi är nära en grundläggande omformning av ekonomin; det kommer att ske en betydande omfördelning av kapital - tidigare än de flesta förväntar sig.

När en investerare av den här storleken ger ett så tydligt budskap leder det till resultat. Inte bara hos de företag som fick brevet. Jag tror att det också inspirerar och banar väg för andra investerare runt om i världen. För att nämna ett exempel: En av de största svenska pensionsfonderna meddelade nyligen att de snabbt ska minska sitt ägande i fossila bränslen. Företagets VD förklarade att inriktningen mot hållbarhet och klimat var en av de största och starkaste trenderna han sett inom kapitalförvaltningen på 30 år.

Hållbarhet och förmågan att locka talanger

Det finns många tecken på att hållbarhet blir en allt viktigare faktor för att rekrytera och behålla talanger som är kritiska för företagets framgång. I en nyligen genomförd undersökning av en av de största rekryteringsbyråerna i Sverige sa i genomsnitt fyra av tio att det är mycket viktigt att det rekryterande företaget har ett aktivt hållbarhetsarbete. Bland yngre personer är det ännu viktigare - hälften av de yngre respondenterna sa att hållbarhet spelar en mycket viktig roll.

En brittisk undersökning från 2019 visade att 26 procent av de brittiska arbetstagarna kan tänka sig en lägre lön om de får arbeta för ett företag som agerar ansvarsfullt för miljön. 28 procent skulle överväga att lämna sin nuvarande tjänst för att gå till ett miljömässigt mer ansvarsfullt företag. Samma mönster syns i undersökningar från flera länder. Ett annat bevis är det franska studentmanifestet som sjösattes 2018, där mer än 20 000 toppstudenter förklarar att de inte kommer att arbeta för företag som förorenar.

Med det här i åtanke skulle jag rekommendera industriföretag att kommunicera sitt hållbarhetsarbete tydligare. Publicera era mål. Visa vad ni gör för att bli mer hållbara. Det kommer att göra er mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Hållbarhet och lönsamhet

Så hur är det med hållbarhet och företagets prestation? Hur är det med lönsamheten? Under lång tid har vi hört att hållbarhet är negativt för resultatet så många gånger att det var svårt att tro motsatsen. Ett kanadensiskt hållbarhetsmagasin och analysföretag har sedan 2005 rankat de 100 mest hållbara företagen i världen. De har också studerat lönsamheten och jämfört med ett världsindex för alla länder. Och siffrorna talar för sig själva. Från starten 1 februari 2005 till 31 december 2019 gjorde företagen på Global 100-listan en årlig nettoavkastning på 7,3% jämfört med 7,0% för världsindex.

VD:n för analysföretaget konstaterade att det här visar att företag som sätter hållbarhet i centrum av sin verksamhet överlever och överträffar konkurrensen.

Sammanfattningsvis är det tydligt att det idag har blivit både dyrt och riskabelt att bortse från hållbarhets- och klimatfrågan i alla verksamheter. Så ja - hållbarhet är viktigt för företagets framgång.

För att ge dig inspiration till hur hållbarhet kan göra din verksamhet mer framgångsrik har jag satt ihop en guide. Du får konkreta tips på hur du kan kommunicera ditt hållbarhetsarbete för att prestera bättre inom dessa tre områden:

  • Förmågan att attrahera investerare
  • Förmågan att attrahera talanger
  • Lönsamhet

så kan hållbarhet göra din verksamhet mer framgångsrik

LADDA NER