Årets mest lästa artiklar 2020

Är du intresserad av hållbart företagande, hållbar tillverkning, hållbara produkter och industriavfall? Då har du kommit rätt. Under året har antalet läsare och prenumeranter på The Sustain-Ability Hub ökat kraftigt. Om du har missat att läsa någon artikel, så hittar du här en kort sammanfattning av årets mest lästa artiklar.

Topp fem lästa artiklar 2020

Avfallshierarkin – vad är det?

Zarah Zättlin är specialist på Stena Circular Consulting och författare till årets mest lästa artikel där hon förklarar vad avfallshierarkin innebär. För att lyckas minska sin miljöpåverkan är det viktigt att dels förstå avfallshierarkin men också hur man flyttar upp sitt avfall i avfallshierarkin.

Om du vill ha inspiration till hur du kan tillämpa avfallshierarkin, ladda ner presentationen i slutet av artikeln där Zarah belyser de viktigaste stegen som du behöver ta för att flytta uppåt i avfallshierarkin.
Läs artikeln ->

Sustainability: Kan hållbarhet bidra till ökad lönsamhet?

I den här artikeln redogör Stena Recyclings VD, Fredrik Pettersson, för sin syn på hur hållbarhet bidrar till ökad lönsamhet. Han menar att investeringar i hållbarhet är en förutsättning för att maximera värdet för ägarna och ger tre skäl till varför beslutsfattare ska prioritera hållbarhet.

I slutet av artikeln kan du ladda ner en presentation där Fredrik svarar på frågan; vilka åtgärder skulle du genomföra om du var VD på ett tillverkande företag idag?
Läs artikeln ->

Hållbar produktion - vad betyder det?

Under året har det varit ett stort intresse kring hållbar produktion. I den här artikeln förklarar Zarah Zättlin vad hållbar produktion innebär och varför det är viktigt. Genom att göra rätt investeringar kan företag anpassa sig till den ökade efterfrågan på hållbara produkter samt öka effektiviteten och minska de operationella kostnaderna.

För att realisera en hållbar produktion måste företag identifiera förbättringsområden för den befintliga processen. I slutet av artikel kan du ladda ner en checklista där Zarah förklarar vilka processer som bör granskas för att identifiera dessa. 

Läs artikeln ->

Vad är en hållbar produkt?

Med lång erfarenhet av produktutveckling och projektledning från IKEA, arbetar Louise Eriksson idag som cirkulär designspecialist på Stena Recycling. I den här artikeln förklarar hon hur en produkt kan bli mer hållbar genom cirkulär produktdesign.

 

I sin roll träffar Louise många företag för att diskutera möjligheter till hållbarhet och hur cirkulärt tänkande möjliggörs. I slutet av artikeln kan du ladda ner en presentation som Louise har tagit fram för att ge riktlinjer och exempel på hur en cirkulär produkt kan utformas.

Läs artikeln ->

Hållbart företagande: en introduktion till cirkulär transformation

Söker du praktiska exempel på hur ditt företag kan bli mer hållbart? I den här artikeln beskriver Malin Baltzar, hållbarhetschef på Stena Recycling, hur en cirkulär ekonomi tar hänsyn till både ekonomi och planetens gränser.

I slutet av artikeln kan du ladda ner en guide där Malin introducerar cirkularitet som en strategisk del av att göra företag mer hållbara.
Läs artikeln ->

Prenumerera på The Sustain-Ability Hub

Registrera din e-post och prenumerera på The Sustain-Ability Hub för att få fler insikter om hållbart företagande, hållbar tillverkning, hållbara produkter och industriavfall under 2021.

Prenumerera