mars 2021

Hållbar industri: Green Lean

I den här artikeln beskriver jag vilken påverkan lean och ”de sju slöserierna” har haft på tillverkningsindustrin. Dessutom introducerar jag Green Lean, som är en hållbar aspekt av lean principerna. I slutet av artikeln kan du ladda ner en presentation där jag går igenom varje typ av slöseri, ur ett hållbart …
I den här artikeln beskriver jag vilken påverkan lean och ”de sju slöserierna” har haft på tillverkningsindustrin. Dessutom introducerar jag Green …