september 2021

Avfallshantering i detaljhandeln - Exempel på förbättringar

Idag genererar detaljhandeln stora mängder avfall. Genom att förbättra avfallshanteringen kan du återvinna och återanvända material som blir till värdefulla råvaror för nya produkter. I den här artikeln delar jag med mig av några exempel på hur på hur ditt företag kan dra nytta av en optimerad avfallshantering.
Idag genererar detaljhandeln stora mängder avfall. Genom att förbättra avfallshanteringen kan du återvinna och återanvända material som blir till …

Återvinningsbar produkt: Vad betyder det?

Återvinning är en kritisk del i att skapa en cirkulär ekonomi. I Sverige är vi duktiga på att återvinna, både som privatpersoner och företag. Ändå finns det material och produkter som inte kan återvinnas fullt ut. Jag får ofta frågan varför det är så. Varför kan inte allt återvinnas? Vad definierar egentligen en …
Återvinning är en kritisk del i att skapa en cirkulär ekonomi. I Sverige är vi duktiga på att återvinna, både som privatpersoner och företag. Ändå …