Lena Stridsberg-Nilsson

Lena Stridsberg-Nilsson är marknadskommunikatör och ansvarig för The Sustain-Ability Hub. Hon har arbetat med marknadskommunikation inom Stena Metall koncernen sedan 2011 och är sedan 2013 anställd på Stena Recycling och driver företagets marknadsföring framåt med stort fokus på kunskapsinnehåll.

Arkiv