Manos Milathianakis

Manos Milathianakis är civilingenjör och arbetar på Stena Circular Consulting med fokus på att hjälpa kunder att tillämpa principer för cirkulär ekonomi. Manos arbetar också med effektivisering av avfallshantering och återvinning hos industrier och verksamheter.

Avfallsplan: Varför är det viktigt att förebygga avfall?

Varje år genererar svenska industrier stora mängder avfall. All typ av avfall har en klimatpåverkan och hanteringen innebär oftast stora kostnader för företag. I den här artikeln förklarar jag varför företag ska förebygga avfall och i slutet kan du ladda ner en guide om hur du flyttar ditt avfall uppåt i …
Varje år genererar svenska industrier stora mängder avfall. All typ av avfall har en klimatpåverkan och hanteringen innebär oftast stora kostnader …

Resursoptimering – så minskar du resursspillet

De senaste åren har jag märkt av en ökad entusiasm bland företag att ställa om till en mer hållbar produktion. Det är tydligt att de flesta vet varför de behöver genomgå en hållbar transformation, men få vet hur och vad man ska börja med. I den här artikeln beskriver jag varför resursoptimering är en viktig åtgärd för …
De senaste åren har jag märkt av en ökad entusiasm bland företag att ställa om till en mer hållbar produktion. Det är tydligt att de flesta vet …