Manos Milathianakis

Manos Milathianakis är civilingenjör och arbetar på Stena Circular Consulting med fokus på att hjälpa kunder att tillämpa principer för cirkulär ekonomi. Manos arbetar också med effektivisering av avfallshantering och återvinning hos industrier och verksamheter.

Resursoptimering – så minskar du resursspillet

De senaste åren har jag märkt av en ökad entusiasm bland företag att ställa om till en mer hållbar produktion. Det är tydligt att de flesta vet varför de behöver genomgå en hållbar transformation, men få vet hur och vad man ska börja med. I den här artikeln beskriver jag varför resursoptimering är en viktig åtgärd för …
De senaste åren har jag märkt av en ökad entusiasm bland företag att ställa om till en mer hållbar produktion. Det är tydligt att de flesta vet …