Avfallsplan: Varför är det viktigt att förebygga avfall?

Varje år genererar svenska industrier stora mängder avfall. All typ av avfall har en klimatpåverkan och hanteringen innebär oftast stora kostnader för företag. I den här artikeln förklarar jag varför företag ska förebygga avfall och i slutet kan du ladda ner en guide om hur du flyttar ditt avfall uppåt i avfallshierarkin.

Enligt statistik från Naturvårdsverket generade byggbranschen 12 miljoner ton avfall i Sverige 2018. Pappers- och pappersvarutillverkningen stod för 1,5 miljoner ton medan verkstadsindustrin genererade 907 000 ton.

Det finns både miljömässiga och ekonomiska anledningar till varför företag ska förebygga avfall. Nedan är några av de mest vanliga anledningarna.

Varför ska företag förebygga avfall?

Farligt avfall skadar miljön

Vissa avfall innehåller ämnen som är skadliga för såväl människor, djur och ekosystem. Det kan till exempel uppstå genom att man släpper ut förorenat industrivatten direkt i haven. Andra exempel på farligt avfall är spillolja och metaller från batterier. Om du inte har en plan för hur du hanterar detta typ av avfall så kan det ha förödande konsekvenser, såväl miljömässiga som ekonomiska.

En värdeförlust och kostnad

Allt materialsvinn som blir över under tillverkningsprocessen innebär en materiell värdeminskning och en hanteringskostnad. När du t.ex. sågar ut delar av en stor plåt, så blir resterna till avfall. Den materiella värdeminskningen utgörs av skillnaden mellan inköpspriset av plåten och försäljningspriser för produktionsspillet. Utöver detta så innebär hanteringen av avfallet en påtaglig kostnad för företagen.

Stärkt miljöprofil

Att förebygga avfall är ett avgörande steg när du ska ställa om till en hållbar tillverkning. I takt med att konsumenterna förväntar sig mer hållbara tillverkningsprocesser och resurseffektivitet, är det ett viktigt strategiskt beslut att arbeta för att minska avfallet. Idag ser man allt fler företag som använder detta i sin kommunikation till konsumenter med ett framgångsrikt resultat. För att inte hamna efter konkurrenterna är det viktigt att du har en plan för hur ni ska förebygga avfall i tillverkningsprocessen.

Vad ska företag göra för att förebygga avfall?

Avfallshierarkin är baserat på ett EU-direktiv som beskriver hur du kan göra för att minska avfallets klimatpåverkan. Hierarkin består av fem nivåer, där den högsta nivån är den mest gynnsamma hanteringen från ett klimatperspektiv och den lägsta är den minst önskvärda åtgärden. Vi på Stena Recycling har adderat ytterligare en nivå som kallas för biobehandling.

Vilka är avfallshierarkins nivåer?

  • Avfallsminimering
  • Återanvändning
  • Materialåtervinning
  • Biobehandling
  • Energiåtervinning
  • Deponering

Om du vill fördjupa dig inom ämnet kan jag varmt rekommendera dig att läsa en tidigare artikel som min kollega Zarah har skrivit om avfallshierarkin.

Det som är viktigt att notera är att den mest gynnsamma avfallshanteringen är att förebygga avfall. Helt enkelt att se till att du genererar så lite avfall som möjligt. Trots att det inte är möjligt att eliminera allt avfall, så kan du med rätt åtgärder reducera en hel del. Därför är det viktigt att du har en plan för hur du förebygger avfall från att uppstå samt att du säkerställer att du återanvänder eller återvinner det avfall som trots allt kommer att uppstå. Alla företag bör sträva efter att flytta sitt avfall uppåt i avfallshierarkin.

Så förflyttar du ditt avfall högre upp i avfallshierarkin

Vill lära dig mer om hur du kan flytta ditt avfall högre upp i avfallshierarkin? Klicka på knappen nedan för att ladda ner en guide som belyser de viktigaste stegen du behöver ta för att lyckas.

GUIDE: SÅ FÖRFLYTTAR DU DITT AVFALL HÖGRE UPP I AVFALLSHIERARKIN

LADDA NER