Hållbar produktion: viktigare än någonsin

I den här artikeln beskriver jag en av många anledningar till varför företag bör ställa om till mer hållbara tillverkningsprocesser. I slutet av artikeln kan du ladda ner en presentation som innehåller fler skäl till varför ditt företag ska investera i en hållbar produktion.

Hur förhåller sig konsumenter till hållbarhet?

Även om hållbarhet har varit på tapeten i många år, har det aldrig varit så aktuellt som det är idag. Den senaste tiden har många organisationer tagit viktiga beslut ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett exempel i närtid var när ett petroleum- och biobränsleföretag meddelade att de återkallade sin ansökan om att bygga ut ett oljeraffinaderi. En av anledningarna var att de istället ska fokusera på övergången till förnybar bränsleproduktion. Samtidigt ser vi allt fler regeringar och länder som sätter mål att bli klimatneutrala.

Jag är övertygad om att vi kommer att se fler organisationer fatta liknande beslut inom en snar framtid. Varför? Jo, jag tror att styrelser och beslutsfattare runt om i världen i allt större utsträckning tar del av undersökningar och andra bevis som talar för att hållbarhet blir en alltmer viktig faktor bland konsumenter. För övergången till hållbar produktion innebär detta en milstolpe. För att lyckas ställa om till mer hållbara tillverkningsprocesser är det nämligen avgörande att dessa initiativ både ägs av och har stöd från ledningen.

Låt oss titta närmare på en undersökning som har granskat hur konsumenter förhåller sig till hållbarhet.

Enligt en nyligen genomförd studie av Circular Initiative uppger:

  • 92% av konsumenterna förväntar sig att tillverkare använder mer återvunnet material i sina produkter.
  • 57% att de är beredda att betala extra för produkter som är tillverkade med återvunna material.
  • 67% anser att det är företagen som har den största rollen när det gäller att öka användningen av återvunna material.

Konsumenter förväntar sig mer hållbara tillverkningsföretag

För att leva upp till konsumenters förväntningar börjar nu allt fler företag tänka över sin tillverkningsprocess. Personligen tror jag att framtidens konsumenter kommer att granska och utmana företag att bli mer hållbara. Vilket i sin tur kommer leda till att den negativa effekten av att inte ha en hållbar tillverkningsprocess ökar varje dag.

Tror du att ditt företag skulle gynnas av att dina konsumenter vet om att ni använder mer återvunnet material i er produkt? Då bör du definitivt överväga att investera i mer hållbara tillverkningsprocesser.

Om du vill lära dig mer om ämnet har jag sedan tidigare skrivit artikeln; vad betyder hållbar produktion? Du kan också ladda ner en checklista om hur du kan göra din tillverkning mer hållbar.

Fler skäl till varför hållbar produktion är viktigt för dig

I den här artikeln passade jag på att göra en längre utläggning om konsumenternas ökade efterfråga på hållbarhet. Men ur ett affärsperspektiv finns det flera anledningar till varför hållbar produktion är viktigt. Därför har jag sammanställt en presentation som sammanfattar andra skäl till varför hållbar produktion är viktigare än någonsin. Klicka på knappen nedan för att ladda ner den.

Guide: Hållbar produktion -viktigare än någonsin

LADDA NER