Hållbar tillverkning: förutsättningar för att lyckas med din omställning

Jag får ofta frågor från företag om hur man ställer om till en hållbar tillverkning. I den här artikeln delar jag med mig av mina tankar och reflektioner för hur du kan påbörja din omställning. I slutet av artikeln kan du ladda ner en checklista som förklarar vilka processer som bör granskas för att identifiera förbättringsområden inom din befintliga produktion.

I min roll som branschansvarig för metal products på Stena Recycling träffar jag ofta vd:ar, inköpschefer, hållbarhetschefer och produktionsledare inom tillverkningsindustrin. Med över femton års erfarenhet i branschen har jag märkt av ett ökat intresse kring hållbarhet de senaste åren.

Några exempel på vanliga frågor som jag får när jag möter kunder är:

  • Hur kan vi ställa om till en mer cirkulär tillverkning?
  • Hur kan vi minska resursspill?
  • Vad kan vi göra för att energieffektivisera produktionen?

De flesta vill veta vad man behöver göra för att ställa om till en hållbar tillverkning. Men innan du kan besvara det och förändra dina befintliga tillverkningsprocesser finns det en sak som måste vara på plats:

Hållbarhet måste vara skrivet i bolagsstrategin.

Enligt min erfarenhet måste den hållbara transformationen drivas av vd och styrelsen för att företaget ska lyckas ställa om. För bara några år sedan var det få företag som omfamnade hållbarhet från ett ledningsperspektiv. Idag ser vi däremot allt fler företag som hängivet investerar i en hållbar omställning.

Hur kan mitt företag bli mer hållbart?

Hållbarhet är en förutsättning för att bibehålla sin konkurrenskraft i framtiden. I takt med att konsumenter blir alltmer medvetna ökar deras efterfråga på hållbara produkter. Som tillverkande företag måste du se till att möta kundens förväntningar.

Men hållbarhet är en bred term och det finns många olika åtgärder du kan göra för att bli ett mer hållbart företag. Därför är det mycket viktigt att definiera vad just ditt företag kan göra för att bli mer hållbart.

När hållbarhet står skrivet i bolagsstrategin, är nästa steg att reda ut hur ditt företag kan bli mer hållbart.

Exempel på hur ditt företag kan bli mer hållbart

Cirkularitet är ett tillvägagångssätt som har fått stor uppmärksamhet av såväl konsumenter, företag och samhället de senaste åren. Det innebär i korta drag att man förlänger en produkts livscykel genom att återanvända dess material flera gånger om. Genom att tillverka dina produkter med återanvända komponenter och plaster minskar du ditt klimatavtryck avsevärt gentemot konkurrenter som använder jungfruliga material.

I min roll på Stena Recycling har jag sett många olika exempel på hur företag har lyckats ställa om till en mer cirkulär produktion. Nedan beskriver jag några av de aktiviteter som du kan genomföra för att påbörja din omställning.

Design för återvinning

Din produkts miljöpåverkan avgörs redan i designfasen. Genom att se över hur dina komponenter sätts samman kan du göra förändringar som gör att den blir lättare att återvinna.

Identifiera vilket material som kan återbrukas

Ett avgörande steg är att analysera produktens samtliga komponenter för att identifiera vilka material som kan återvinnas eller återbrukas.

Hållbar och cirkulär återvinning för uppgradering av produkter

Trots att befintliga produkter fungerar bra så kan de behöva uppgraderas eftersom de t.ex. genererar stora utsläpp, höga produktionskostnader och har låg resurseffektivitet. Genom att hämta in existerande produkter och återvinna dessa på ett hållbart och cirkulärt sätt kan du ersätta och tillverka nya uppgraderade produkter av det återvunna materialet.

Kommunicera ert hållbarhetsarbete

Genom att kommunicera hållbarhetsarbetet väcker du intresse från såväl kunder som anställda. Detta är ett effektivt sätt för att skapa det engagemang som krävs för att lyckas med din omställning.

Checklista för hur du gör din produktion mer hållbar

Vill du veta mer om hur du kan göra din produktion mer hållbar? Min kollega Zarah Zättlin har satt samman en checklista för att identifiera förbättringsområden för din resurshantering. Ladda ner den nedan och använd den gärna som underlag för en mer hållbar produktion.

Chechlista för hur du gör din produktion mer hållbar

LADDA NER