Hållbart företagande: Integrera hållbarhet i din affärsstrategi

Circular Initiative är ett årligt evenemang där beslutsfattare från näringslivet och akademin möts för att prata om hållbart och cirkulärt företagande. Under det senaste evenemanget i oktober 2020, var det tydligt att allt fler företag har hållbarhet på agendan. I den här artikeln redogör jag för vikten av att integrera hållbarhet i din affärsstrategi.

Varför är hållbarhet viktigt för företag?

Jag tycker det är tydligt hur intresset för att minska klimatavtrycket ökar bland konsumenter för varje år. Fler och fler människor funderar och gör val ur ett hållbarhetsperspektiv, till exempel vad man ska köpa, äta och hur man reser. Den ökade medvetenheten har i sin tur förändrat konsumenternas förväntningar på företagen. Enligt en nyligen genomförd studie från Circular Initiative förväntar sig 92 procent av konsumenterna att tillverkare använder mer återvunnet material i sina produkter.

Ökade förväntningar bland konsumenter och det faktum att vi för närvarande använder mer resurser än jorden kan ge är två huvudsakliga drivkrafter för varför företag behöver genomgå grundliga och hållbara förändringar. För att framgångsrikt förändra en organisation samtidigt som operativa rutiner och lönsamhet bibehålls behöver företag integrera hållbarhet i sin affärsstrategi. Innan vi tittar närmare på varför ska vi gå igenom syftet med en hållbar transformation.

Vad är syftet med en hållbar transformation?

Hållbarhet är ett brett begrepp. För att göra det tydligare beskrivs det ofta utifrån tre områden: ekonomi, samhälle och miljön. Alla tre områden är väsentliga för att företag ska utveckla både en lönsam och hållbar affärsverksamhet.

Syftet med hållbar transformation är att göra nödvändiga förändringar i verksamheten samtidigt som man bibehåller lönsamhet. I min tidigare artikel, kan hållbarhet bidra till ökad lönsamhet? skrev jag om potentialen att skapa lönsamma och hållbara företag. Genom att t.ex. minska industriavfall kan ett företag sänka sina kostnader samtidigt som man bevarar naturens resurser.

Jag får ofta frågor om hur företag kan bli bättre på att identifiera och genomföra hållbara och lönsamma initiativ. Enligt mig är det viktigaste steget för att lyckas med en hållbar transformation att integrera hållbarhet i sin affärsstrategi.

Varför ska företag integrera hållbarhet i sin affärsstrategi?

När hållbarhet är integrerat i affärsstrategin kan företagsbeslut utvärderas och fattas utifrån vilka konsekvenser de har på ekonomin, samhället och miljön. Detta är en effektiv metod för att framtidssäkra ditt företag. Genom att fatta affärskritiska beslut ur ett hållbarhetsperspektiv lever du upp till konsumenternas ökade förväntningar samtidigt som du minskar ditt klimatavtryck.

Om du vill veta mer om ämnet, kan du ladda ner en presentation där jag har sammanfattat tre viktiga skäl till varför företag ska integrera hållbarhet i sin affärsstrategi.

Varför ska företag integrera hållbarhet i sin affärsstrategi?

LADDA NER