Hållbart företagande - så fungerar det

Som hållbarhetschef arbetar jag bland annat med att identifiera olika utmaningar hos företag som vill bli mer hållbara. I den här artikeln delar jag med mig av dessa erfarenheter och i slutet av artikeln kan du även ladda ner en presentation om två hållbarhetsramverk som kan underlätta för dig när du ska definiera ditt företags hållbarhetsmål.

Företagsledare vet att företagen måste bli mer hållbara

När jag träffar beslutsfattare och inköpare är det uppenbart att de flesta förstår vikten av att bli en hållbar verksamhet. I en tid då en ung opinionsbildare inom klimatfrågan tilldelas utnämningen Person Of The Year av Time Magazine blir hållbarhet snabbt en viktig punkt på styrelsernas dagordning. Samtidigt råder det ingen tvekan om att efterfrågan på hållbara produkter och tjänster kommer att öka under de kommande decennierna.

Den växande efterfrågan på hållbarhet ställer högre krav på hela värdekedjan, inte minst för tillverkande B2B-företag. Personligen är jag övertygad om att många företags framtid kommer att avgöras av deras förmåga att ställa om till en mer hållbar produktion. De företag som lyckas har stor potential att öka marknadsandelen genom att bli branschens ledande hållbara företag.

Varför är inte alla företag hållbara ännu?

Trots uppenbara affärsmöjligheter är det långt ifrån alla företag som lyckas med sitt hållbarhetsarbete. En av de vanligaste utmaningarna är hur ledningen ska förhålla sig till lönsamhet vs hållbarhet. Frågan som ofta uppstår är vad som bör prioriteras för att uppnå båda två? I den här guiden kan du läsa mer om dessa utmaningar och lösningsförslag.

Utmaningar som många företag står inför:

För många hållbarhetsramverk

Det finns många olika ramverk, mätvärden och åsikter om vad hållbarhet innebär.

För lite internt engagemang

Svagt engagemang och otydlig prioritering från ledningen kan minska effektiviteten i organisationen som driver omställningen.

För lite kunskap om affärsnyttan

Många företag är osäkra på vilka mätvärden och värden de ska använda för att räkna ut fördelarna med hållbarhet.

Så, vad ska man fokusera på?

Det första steget är att definiera och förstå vad hållbarhet innebär. För att få en bättre förståelse är mitt tips att; titta på definitionen på hållbarhet från Brundtland Rapporten, 1987, de tre dimensionerna för hållbarhet och FN’s mål för hållbar utveckling.

Det andra steget är att definiera vad hållbarhet innebär för just ditt företag. Hållbarhetsagendan måste drivas av ägare och ledningsgrupp, som i sin tur behöver skapa rätt förutsättningar för organisationen - oavsett företagets storlek.

Hållbarhet är en bred term. Därför måste du definiera vad hållbarhet innebär för ditt företag utifrån olika perspektiv, t.ex.

  • Vad är hållbarhet för ditt företag?
  • Varför ska vi prioritera hållbarhet?
  • Vad är en hållbar verksamhet?
  • Vad är hållbar tillverkning?
  • Vad är en hållbar produkt?

Ledningen behöver dela upp hållbarhet i olika områden och sätta tydliga mål baserade på önskat utfall. Då blir det tydligt hur just ert bolag definierar era viktigaste hållbarhetsfrågor och hur organisationen ska prioritera för att bli ett mer hållbart företag.

Två ramverk för att definiera ditt företags hållbarhetsmål

Det finns främst två ramverk som är användbara för att dela upp hållbarhet i olika områden; dimensionerna för hållbarhet och FN: s mål för hållbar utveckling (SDG).

Nedan kan du ladda ner en presentation som jag har satt samman för att ge dig kunskap om hur du kan identifiera och definiera vilka hållbarhetsmål som ditt företag bör inrikta sig på.

I presentationen går jag igenom:

  • Vilka är de tre dimensionerna av hållbarhet?
  • Vad är SDG?
  • Varför du ska använda SDG:erna och de tre dimensionerna för hållbarhet
  • Kopplingen mellan SDG och de tre dimensionerna för hållbarhet
  • Hur man använder SDG och dimensionerna för hållbarhet för att bli en mer hållbar verksamhet

Hållbart företagande - vad betyder det?

LADDA NER