Hur gör man en produkt hållbar?

Många konsumenter vill minska sin miljöpåverkan, vilket i sin tur påverkar deras köpbeteenden. Att som företag kunna erbjuda hållbara produkter blir alltmer viktigt ur ett affärsmässigt perspektiv. Den här artikeln är skriven för dig som vill se till att dina produkter möter framtidens efterfrågan.

Vad är en hållbar produkt?

Hållbarhet är en bred term och beskrivs ofta ur ett ekonomiskt, socialt och miljöperspektiv. Som cirkulär designspecialist arbetar jag med att hjälpa företag att definiera varför, vad och hur de kan designa produkter för att uppnå cirkulära produkt- och materialflöden. För att dela med mig av min expertis och kunskap inom ämnet kommer jag därför beskriva hållbara produkter ur ett cirkulärt perspektiv.

Linjär kontra cirkulär ekonomi

En linjär ekonomi beskriver den traditionella processen för att producera och konsumera produkter. Metoden refereras oftast på engelska som en "take-make-waste" process. I det första steget i processen utvinns naturresurser som därefter omvandlas till en produkt. Produkten konsumeras sedan och används av konsumenterna tills den blir ett avfall. Det här sättet att utvinna naturresurser och generera avfall är inte en hållbar modell.

I en cirkulär ekonomi ersätts begreppet "take-make-waste" med ”reduce-reuse-recycle”. Det är en process som reducerar utvinningen av naturresurser och minimerar mängden avfall. Idén är att när konsumenter inte vill använda produkterna längre ska de kunna återanvändas, repareras eller återvinnas och tas tillbaka till samhället som nya produkter eller material.

En cirkulär produkt är mer hållbar eftersom den kan återanvändas, repareras och återvinnas och därmed minska utnyttjandet av naturresurser och mängden avfall.

Så, hur blir en produkt cirkulär?

För att lyckas minska utvinningen av råvaror och minimera sitt avfall behöver företagen förlänga livstiden för sin produkt och dess material. Det kan göras på många olika sätt, men i grunden finns det framförallt två övergripande saker som man kan göra för att lyckas:

Designa cirkulära produkter

Det sägs ofta att 80% av en produkts miljöpåverkan redan bestäms i designfasen. För att göra en produkt cirkulär måste produktdesigners arbeta enligt cirkulära design principer redan från början. Det innebär att du designar produkter som kan återanvändas, repareras eller återvinnas i verkligheten och inte bara i teorin.

Till exempel så behöver dina produktdesigners välja återvinningsbara material och sträva efter att möjliggöra fullständig separation av olika material från varandra i en produkt. Undvik också onödig komplexitet och håll er till så få material och komponenter som möjligt i era produkter.

Cirkulära affärsmodeller

Många traditionella affärsmodeller har sitt ursprung i en linjär ekonomi. I dessa modeller skapas vinst genom att företaget producerar och säljer så många produkter som möjligt. Men nu ser allt fler företag fördelarna med en cirkulär affärsmodell, vilket är ett mer hållbart sätt att leverera värde till kunderna.

Till exempel, vilket kundvärde skulle du säga att ett företag som tillverkar tvättmaskiner erbjuder? Jag skulle säga, rena kläder. En mer cirkulär affärsmodell än att sälja så många tvättmaskiner som möjligt skulle kunna vara att erbjuda kunderna en prenumerationstjänst för att hyra en tvättmaskin och ta betalt per tvätt. På så sätt får företaget incitament att arbeta med att förlänga tvättmaskinernas livstid så mycket som möjligt samtidigt som kunderna blir motiverade till att tvätta mer effektivt.

Skapa hållbara produkter genom cirkulärt tänkande

För att ge dig inspiration till hur du kan lyckas utveckla mer hållbara produkter genom cirkulärt tänkande har jag sammanställt en presentation som lyfter fram tre viktiga faktorer som är avgörande för att lyckas utforma cirkulära produkter.

Jag hoppas att du får användning av presentationen!

Guide: CIRKULÄR PRODUKTDESIGN – ATT UTVECKLA MER HÅLLBARA PRODUKTER GENOM CIRKULÄRT TÄNKANDE

LADDA NER