Sustainability: Kan hållbarhet bidra till ökad lönsamhet?

Relativt ofta hamnar jag i diskussioner om hur hållbarhet och lönsamhet förhåller sig till varandra. Framförallt har jag upplevt att frågan kommer från tillverkande företag. Gällande såväl deras produktion som deras produkter. I denna artikel förklarar jag min syn på hur hållbarhet kan och kommer bidra till ökad lönsamhet.

Hållbarhet i samtiden

Idag använder mänskligheten resurser som om vi hade tillgång till 1,75 planeter. Det finns många uppenbara skäl till varför företag måste bli mer hållbara. Inte minst utifrån ett miljöperspektiv. Men enligt min erfarenhet är det primärt inte dessa argument som driver hållbarhetsfrågor bland beslutsfattare. 

En VD:s främsta arbetsuppgift är att maximera värdet för ägarna. Historiskt har det inneburit att man som VD främst fokuserat på att maximera marginalerna, dels genom att sälja sina produkter till ett så högt pris som möjligt samtidigt som man försöker minimera produktionskostnaderna. I dessa kalkyler anser många att det inte finns utrymme för hållbarhetsinvesteringar då det skulle minska marginalerna. 

Men under de senaste åren har marknadsförhållandena ändrats snabbt och idag är investeringar i hållbarhet en förutsättning för att maximera värdet för ägarna. Nedan har jag ställt samman tre skäl till varför hållbarhet bör vara en av ledningens högsta prioriteter.

Ökad efterfrågan på hållbarhet

Konsumenters växande efterfrågan på hållbarhet talar för sig självt. Om ditt företag inte producerar hållbara produkter är risken stor att er försäljning kommer sjunka inom en snar framtid. 

Växande konkurrens från hållbara företag

Med den ökande efterfrågan på hållbarhet finns det många aktörer som just nu ställer om till en mer hållbar produktion. Om ditt företag inte ställer om är risken stor att ni kommer förlora marknadsandelar. 

En öppen position

Många företag befinner sig i ett tidigt skede i sitt hållbarhetsarbete. Därför finns det fortfarande en öppen position på de flesta marknader. För att ta den positionen bör du se till att lyckas med att öka hållbarheten med bibehållen lönsamhet.

Kan då hållbarhet bidra till ökad lönsamhet?

Min övertygelse är att de flesta företagsledare är eniga om att deras företag måste bli mer hållbara. Samtidigt märker jag att det fortfarande finns en felaktig uppfattning bland beslutsfattare om att en ökad prioritering av hållbarhet implicit innebär en ökad kostnad. Därmed ställer sig många tveksamma till ifall lönsamheten verkligen kan bibehållas om man investerar i hållbarhet. Eftersom lönsamheten är avgörande för att kunna bevara tillväxten är det viktigt att se hur tillväxten påverkas av investeringar.

Faktum är att hållbarhet kan bidra till ökad lönsamhet.

Matematiken är enkel; lägre kostnader och högre intäkter ökar lönsamheten. Rätt hållbarhetsinvesteringar kan både reducera kostnader och öka intäkterna. Med andra ord kan hållbarhet leda till ökad lönsamhet.

Investeringar i hållbarhet kan sänka kostnaderna

Hållbara lösningar kan vara mycket kostnadseffektiva. Genom att t.ex. reducera avfallet så minskar du också dina avfallskostnader.

Investeringar i hållbarhet kan öka intäkterna

Baserat på den ökade efterfrågan på hållbarhet och möjligheten att ta den öppna positionen på marknaden finns det utmärkt potential att öka försäljningen genom att bli ett hållbart företag.

Om jag var VD på ett tillverkande företag

Det gläder mig att intresset kring hållbarhet växer bland både ägare och beslutsfattare. För ett tag sedan fick jag frågan om vilka åtgärder jag skulle genomföra om jag var VD på ett tillverkande företag. Den frågan fick mig att fundera och jag har sammanställt mitt svar i en PowerPoint-presentation som du kan ladda ner nedan.

Jag hoppas att du tycker att den både är intressant och användbar. Du får gärna återanvända presentationen internt när ni t.ex. diskuterar hur hållbarhet och lönsamhet förhåller sig till varandra.

Vad jag skulle prioritera om jag var VD på ett tillverkande företag 

LADDA NER