Produktlivscykeln – därför behöver den vara hållbar

För att möta kunders efterfrågan och förväntningar, vill allt fler företag producera hållbara produkter. I den här artikeln förklarar jag varför en hållbar produktlivscykel är viktig för ditt företag. Ladda även ner guiden om cirkulär produktdesign i slutet av artikeln.
För att möta kunders efterfrågan och förväntningar, vill allt fler företag producera hållbara produkter. I den här artikeln förklarar jag varför en …

Återvinningsbar produkt: Vad betyder det?

Återvinning är en kritisk del i att skapa en cirkulär ekonomi. I Sverige är vi duktiga på att återvinna, både som privatpersoner och företag. Ändå finns det material och produkter som inte kan återvinnas fullt ut. Jag får ofta frågan varför det är så. Varför kan inte allt återvinnas? Vad definierar egentligen en …
Återvinning är en kritisk del i att skapa en cirkulär ekonomi. I Sverige är vi duktiga på att återvinna, både som privatpersoner och företag. Ändå …

Hållbara produkter: finns det en efterfrågan?

I takt med att konsumenternas efterfrågan på hållbara och cirkulära produkter ökar är det viktigare än någonsin för tillverkare att leva upp till kundernas förväntan. I den här artikeln lyfter jag fram vad som håller på att förändras och varför ditt företag behöver anpassa sig. I slutet av artikeln finns en …
I takt med att konsumenternas efterfrågan på hållbara och cirkulära produkter ökar är det viktigare än någonsin för tillverkare att leva upp till …

Hur gör man en produkt hållbar?

Många konsumenter vill minska sin miljöpåverkan, vilket i sin tur påverkar deras köpbeteenden. Att som företag kunna erbjuda hållbara produkter blir alltmer viktigt ur ett affärsmässigt perspektiv. Den här artikeln är skriven för dig som vill se till att dina produkter möter framtidens efterfrågan.
Många konsumenter vill minska sin miljöpåverkan, vilket i sin tur påverkar deras köpbeteenden. Att som företag kunna erbjuda hållbara produkter blir …

Vad är en hållbar produkt?

Att erbjuda sina kunder hållbara produkter är viktigt ur både miljö- och affärsperspektiv. I den här artikeln förklarar jag hur en produkt kan bli mer hållbar genom en cirkulär produktdesign och längre ner kan du också ladda ner en guide för hur du designar cirkulära produkter.
Att erbjuda sina kunder hållbara produkter är viktigt ur både miljö- och affärsperspektiv. I den här artikeln förklarar jag hur en produkt kan bli …