Vad är hållbart företagande?

När jag har workshops med beslutsfattare får jag ofta frågan; vad är hållbart företagande? I denna artikeln passar jag på att göra en lite längre utläggning kring begreppet och dess innebörd. I slutet av artikeln kan du också ladda ner en presentation som kan vara till hjälp när du ska diskutera vikten av hållbart företagande internt.

Ett växande intresse för hållbarhet bland företag

I min roll får jag ofta chansen att tala på konferenser och delta i paneldiskussioner om hållbart företagande. Att få utbyta erfarenheter med globala tillverkningsföretag är en möjlighet för mig att bidra med kunskap men också en chans för mig lyssna till beslutsfattares syn på hållbarhet.

De senaste åren har jag noterat ett växande intresse för hållbarhet bland beslutsfattare. De flesta ledningsgrupper är redan medvetna om vikten av att bli mer hållbara, och många har insett att bli hållbar är nödvändigt för att:

  • Attrahera och behålla skickliga medarbetare
  • Förbereda verksamheten inför eventuella framtida lagkrav
  • Leva upp till kundernas efterfrågan och förväntningar

Men få vet hur man blir ett hållbart företag.

Vad innebär hållbart företagande

Enligt mig är det tydligt:

Hållbart företagande innebär att företaget har en minimal negativ inverkan eller helst en positiv effekt, på ekonomin, samhället och miljön.

För att bli ett hållbart företag finns det tre områden som du ska fokusera på;

Ekonomi

I slutändan måste alla företag vara lönsamma. Det som skiljer hållbara företag från andra är att de gör investeringar som främjar långsiktig ekonomisk tillväxt utan att skada miljön eller samhället.

Samhälle

Att följa mänskliga rättigheter och miljölagar är ett minimikrav för att bli ett hållbart företag. Hållbart företagande innebär att göra åtgärder som förbättrar samhället.

Miljö

En av de mest kritiska åtgärderna bland hållbara företag är hur väl de hanterar naturresurser. Detta område handlar om att företagen måste minimera sin påverkan på miljön.

För att bli mer hållbart är det första steget att identifiera de hållbarhetsrelaterade utmaningar som din organisation står inför. Företagets hållbarhetsmål bör fastställas utifrån krav från ägare, kollegor, kunder och partners.

Exempel på företag med hållbarhetsmål

Trots att det finns delade åsikter om vad ett hållbart företag är, tror jag att alla beslutsfattare är eniga om att hållbarhet är en avgörande faktor för att kunna bli konkurrenskraftig i framtiden. Den växande efterfrågan på mer miljövänliga alternativ har tvingat globala företag att sätta framåtsträvande miljömål.

VOLVO CARS - 25% återvunnen plast år 2025

År 2018 meddelade Volvo Cars att man skulle satsa på återvunnen plast. Biltillverkarens ambition är att efter 2025 ska 25% av all plast i bilarna bestå av återvunnet material.

IKEA - 100% förnybarT och återvunnet material 2030

Möbeljätten IKEA använder för närvarande 60% av förnybara material i sina produkter och 10% återvunnet material. År 2030 är deras ambition att detta sammanlagt ska utgöra 100%.

ESSITY - 2025 - 85% förnybarT och återvunnet material i förpackningar

Det ledande hygien- och hälsoföretaget Essity har ambitioner att minska deras miljöpåverkan. År 2025 har de som mål att bolagets förpackningar ska tillverkas av 85% förnybart och återvunnet material.

ELECTROLUX - Halvering av CO2-påverkan mellan 2005 och 2020

Electrolux-gruppen har ett ambitiöst klimatmål för att förhindra att miljoner ton koldioxid tränger in i atmosfären. Målet innebär en halvering av CO2-påverkan mellan 2005 och 2020.

Varför är hållbart företagande viktigt?

Om du vill bli ett hållbart företag är det viktigt att du får uppbackning från nyckelpersoner inom bolaget i ett tidigt skede. Därför har jag sammanställt en presentation som kan vara till hjälp när du ska diskutera vikten av hållbart företagande internt.

I presentationen går jag igenom:

  • Varför är hållbarhet viktigt för företaget?
  • Vad är en hållbar verksamhet?
  • Hur blir man ett hållbart företag?

Att besvara dessa frågor är avgörande för alla företag som vill bli ett hållbart företag.

Lycka till!

Guide till ett hållbart företagande - varför, hur och vad

LADDA NER