av Jan-Erik Andersson

Farligt avfall – vad är det?

Farligt avfall – vad är det?

När det kommer till hantering av farligt avfall så kommer det med en del utmaningar. Så hur tar du dig an dem? Och vad klassas egentligen som farligt avfall? I den här artikeln dyker jag som affärsområdeschef för området in på vad som klassas som farligt avfall och vad du bör tänka på kring din hantering.

I takt med en ökad medvetenhet klassas allt fler material som farligt avfall. Samtidigt har myndigheter blivit striktare i sina kravställningar. Ett exempel är att man på EU-nivå har beslutat om nya krav på användning av Best Available Technology, så kallade BAT-insatser, som måste implementeras vid behandling av farligt avfall.

Det finns mycket att ha i åtanke när det kommer till hur du ska hantera och klassa farligt avfall. Framförallt då den nya lagen om anteckningsskyldighet trätt i kraft. Ju mer du vet om ditt avfall desto bättre, och det finns hjälp att få. I slutet av artikel kan du exempelvis ladda ner guiden ”Att tänka på kring anteckningsskyldighet”.

Vad klassas som farligt avfall?

Idag är det Avfallsförordningen som föreskriver vad som klassas som farligt avfall. Alla fraktioner delas upp i sexsiffriga avfallskoder, tidigare kallade EWC-koder, varpå farligt avfall markeras med en asterisk. Så hur ska man veta vilken avfallskod man ska klassa sitt avfall i?

Det finns olika kriterier för vad avfall inte får innehålla för ämnen för att undgå att klassas som farligt. Vid minsta tveksamhet, måste du tillämpa den så kallade försiktighetsprincipen som innebär att avfallet därmed klassas som farligt. Som kund är det alltid du som ansvarar för att klassificeringen är korrekt, men oftast tas detta beslut i samråd med en avfallspartner.

Nyttja din avfallsentreprenör

För dig som arbetar med farligt avfall i praktiken ställs man vanligtvis inför frågor som; Vilka av mina fraktioner kommer att bli ett bekymmer och vad kan jag göra? Kan jag använda annat emballage? Kan jag undvika att blanda olika avfall för att underlätta hanteringen, och hur?

När du blandar kemikalier omöjliggör du ofta någon form av återvinning och återanvändning. Frågor som dessa kan du alltid diskutera med din avfallsentreprenör, som hjälper dig att optimera din hantering på bästa sätt.

Sätt säkerheten i fokus

Faktum är att farligt avfall inte bara handlar om pengar och volymer. Säkerhet av främsta prioritet. Men för det lilla företaget kan det vara svårt att ha full koll på hur du hanterar ditt material på ett säkert sätt. Här kan du alltid fråga din avfallspartner som kan ge förslag på allt från emballagelösningar till vilken säkerhetsutrustning du bör ha. Det finns mycket nödvändig kunskap att få, speciellt för dig som hanterar farligt avfall.

Ju mer information du kan få fram kring vad dina avfallsfraktioner innehåller, desto enklare blir det att ta ditt avfall högre upp i avfallshierarkin. Sammantaget finns det mycket att vinna på att våga tänka om och ändra i din produktionsprocess. Genom att göra detta kan du få ett avfall som både är mer säkert och mer kostnadseffektivt.

Lagen om anteckningsskyldighet

Den 1 augusti 2020 trädde den nya lagen om anteckningsskyldighet för farligt avfall i kraft och utökad anteckningsskyldighet gäller. Detta är ett EU-direktiv som föreskriver att man ska rapportera det farliga avfallet digitalt. För att ta del av det som är viktigt för dig som avfallsproducent att tänka på kring anteckningsskyldighet, ladda ner guiden ”Att tänka på kring anteckningsskyldighet”.

Ladda ner guiden!

Ladda ner den kompletta guiden om vad du bör tänka på när det gäller anteckningsskyldighet
Ladda ner
Jan-Erik Andersson
Jan-Erik Andersson är affärsområdeschef för Farligt avfall på Stena Recycling. Med drygt 20 års erfarenhet inom området hjälper han verksamheter att ta sitt farliga avfall uppåt i avfallshierarkin genom smarta återvinningslösningar.
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “hållbar-avfallshantering”!