av Mikael Guttke

Hållbar produktion: Så förbättrar du återvinningsarbetet i praktiken

Hållbar produktion: Så förbättrar du återvinningsarbetet i praktiken

Allt fler företag har insett vikten av att ställa om till en hållbar produktion. Men vad innebär det i praktiken? I den här artikeln delar jag med mig av några exempel som du kan applicera på din arbetsplats. I slutet av artikeln kan du ladda ner en checklista som du kan använda för att förbättra återvinningsarbetet i praktiken.

Det finns många olika metoder och förändringar som företag kan göra för att lyckas bli mer hållbara. Lösningarna skiljer sig från företag till företag beroende på tillverkningsprocessen. Under alla år som jag pratat med kunder och samarbetspartner kring ämnet har jag kommit fram till att förbättrat återvinningsarbete är ett stort steg mot att bli ett mer hållbart tillverkningsföretag.

Hållbart återvinningsarbete i praktiken

Jag anser att en viktig del i hållbar produktion är att alltid ha återvinningsarbetet i åtanke. Nedan beskriver jag några praktiska exempel på åtgärder som du kan applicera på din arbetsplats:

Sätt hållbarhetsmål kopplade till ert återvinningsarbete

För att förbättra återvinningsarbetet är det oerhört viktigt att alla är införstådda med vad det är man vill uppnå. Försäkra dig om att du har tydliga mål att arbeta mot. Ett mål kan vara att företaget vill arbeta mot en så liten mängd deponiavfall som möjligt. Ett annat kan vara att öka återvinningsgraden på avfallet med en viss procent. Ett tredje mål kan vara att minska antalet transporter kopplade till företagets återvinningsarbete.

Identifiera förbättringspotential
En förutsättning för att du ska kunna arbeta hållbart är att du har koll på vad som kan förbättras. Därför är det viktigt att spendera tid på att kartlägga alla steg som är kopplade till ert återvinningsarbete. Det kan till exempel handla om att se över storleken på kärl och containers. Större behållare inomhus för att minska transporter med truck. Optimal containerstorlek för att få så transporter som möjligt. Kan din återvinningspartner använda en komprimatorbil istället för att ta med sig containern varje gång så slipper man åka fram och tillbaka?

Genomför förändringar
När du och dina medarbetare har identifierat förbättringspotential handlar det om att faktiskt genomföra förändringar. Här är tid och prioritering oftast en utmaning. Ledningen kanske har satt ett mål att bli mer hållbara, men om inte alla medarbetare får tid att genomföra förändringar så är det svårt att lyckas.

Analysera resultatet
Många företag missar att faktiskt följa upp resultatet av de hållbara åtgärder som man genomför. Med rätt verktyg kan du mäta alla typer av förbättringar som du gör och skapa en förbättringsbank. Till exempel om ni hade mycket wellpapp i brännbart, men nu har genomfört förändringar som gör att sorteringen funkar bättre, hur mycket minskar dina koldioxidutsläpp? Den här typen av statistik är väldigt användbar för att öka engagemanget bland medarbetare.

Checklista för att förbättra återvinningsarbetet i praktiken

Du som arbetar med tillverkning har en nyckelroll när det kommer till att förbättra återvinningsarbetet i praktiken. För att underlätta för dig att komma igång har jag sammanställt en checklista med saker som du kan göra för att förbättra återvinningsarbetet i praktiken.

Hämta checklistan här!

Ladda ner checklistan för förbättrat återvinningsarbete i praktiken
Ladda ner
Mikael Guttke
Mikael Guttke arbetar som säljare på Stena Recycling i Värmland och har varit verksam inom återvinningsbranschen i cirka 15 år. Idag fokuserar han på att utveckla samarbetet med nya och befintliga kunder genom effektiva och cirkulära lösningar.
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “hållbar-produktion-i-praktiken”!