av Nathalie Dahlberg

Avfallshantering i detaljhandeln - Exempel på förbättringar

Avfallshantering i detaljhandeln - Exempel på förbättringar

Idag genererar detaljhandeln stora mängder avfall. Genom att förbättra avfallshanteringen kan du återvinna och återanvända material som blir till värdefulla råvaror för nya produkter. I den här artikeln delar jag med mig av några exempel på hur på hur ditt företag kan dra nytta av en optimerad avfallshantering.

Detaljhandeln säljer stora kvantiteter av produkter varje dag vilket innebär att branschen har ett stort ansvar att optimera sin avfallshantering. Tyvärr uppstår idag betydande värdeförluster av material som inte bara resulterar i en miljömässig förlust utan även ekonomisk. Anledningen är att många produkter har en linjär livscykel. Man utvinner naturresurser som sedan produceras, säljs och slängs som brännbart avfall. Eftersom produkterna slängs behöver man utvinna nya naturresurser för att skapa nya. Detta är helt enkelt en ohållbar modell.

Därför bör alla aktörer inom detaljhandeln fråga sig själva hur man kan hantera sitt avfall på bästa sätt och bli ett mer hållbart företag.

Hur man kan förbättra avfallshanteringen i detaljhandeln

Det finns många exempel på vad du kan göra för att öka återanvändbarheten och återvinningen av dina produkter. Här är några exempel:

Inför återvinningsprogram
Den senaste tiden har allt fler framåtsträvande företag inom detaljhandeln börjat ge kunder incitament att returnera förbrukade varor. Säg att du köper ett par träningsskor, använder dem tills de slits ut och därefter returnerar skorna. Som belöning får du rabatt på dina nästa skor som du köper. Återvinningsprogram likt detta är en metod som alla parter vinner på - kunden får mer för pengarna och tillverkaren får tillbaka material som kan användas för att tillverka nya produkter. Inom elektronikbranschen samlar företag ofta in begagnade telefoner, tv-apparater och hushållsapparater för att spara värdefulla komponenter som kan återanvändas.

Ge din personal rätt förutsättningar för avfallssortering
Inom detaljhandeln uppstår mycket avfall i butiker. För att säkerställa att avfallet sorteras korrekt måste du ge din personal rätt förutsättningar. Det gör du genom att ha välplacerade återvinningsbehållare, tydligt uppmärkta med vad man ska slänga var.

För att motivera butikspersonal att sortera rätt är det viktigt att du kommunicerar fördelarna med avfallshantering genom utbildning. De flesta är medvetna om att det är viktigt ur ett miljöperspektiv, men det finns många andra fördelar. Som tidigare nämnts kan återvunnet material användas för att tillverka nya produkter vilket är gynnsamt för företagets ekonomi. Sammantaget gör en bra och effektiv avfallshantering ditt företag mer attraktivt för kunder då hållbarhet är något som efterfrågas allt mer.

Effektivisera förpackning av produkter
Som återförsäljare bör du överväga alla typer av aktiviteter som sänker klimatavtrycket. Ett bra sätt att minska konsumenternas avfall är att förpacka din produkt mer hållbart. Sträva efter att använda så lite förpackningsmaterial som möjligt när du skickar e-handelsprodukter. Oftast finns det även utrymme för förbättringar i den interna logistiken. Jag har varit med i projekt där vi har uppnått bra resultat genom att till exempel byta ut plastfilmen som lindas runt pallarna. För stora återförsäljare kan små åtgärder göra stor skillnad.

Guide: Hur hållbarhet kan göra ditt företag mer framgångsrikt

I den här artikeln har jag gett exempel på hur företag inom detaljhandeln kan förbättra sin avfallshantering och därigenom blir mer hållbart. Men mycket går även att applicera på andra branscher. För att läsa mer, ladda ner guiden nedan.

Vill du lära dig mer om hållbart företagande?

Ladda ner guiden "Så kan hållbarhet göra din verksamhet mer framgångsrik", som är skriven av min kollega, Malin Baltzar, hållbarhetschef.
LADDA NER
Nathalie Dahlberg
Nathalie Dahlberg arbetar som branschansvarig för detaljhandel och verkstäder. Med en lång erfarenhet inom hållbarhet och retail stöttar och utvecklar hon samarbetet med företag inom branschen för att tillsammans kunna ta nästa steg inom hållbarhet och cirkulära lösningar.