av Zarah Zättlin

Avfallshantering inom industrin och fördelarna med återvinning

Avfallshantering inom industrin och fördelarna med återvinning

I den här artikeln besvarar jag några vanliga frågor som jag får från kunder angående avfallshantering. I slutet av artikeln kan du ladda ner en guide där jag har listat olika typer av material och fördelarna med återvinning.

Som specialist på Stena Circular Consulting, arbetar jag bl.a. med att hjälpa kunder att förbättra sin avfallshantering. När jag pratar med representanter från olika företag inom den tillverkande industrin är det tydligt att de flesta vet varför de behöver återvinna sitt avfall, men alla kanske inte vet hur det går till.

Vad händer med industriavfallet när det lämnar industrin?

Jag tror att det är värdefullt för alla som arbetar inom tillverkningsindustrin att ha en övergripande förståelse för hur avfallshanteringen går till. Genom att öka förståelsen bland anställda säkerställer du att ditt företag följer lagar och regler och hanterar avfall på ett effektivt sätt, vilket minskar kostnaderna på lång sikt.

När förståelse för återvinningsprocessen ökar bland anställda, kan de enklare kommunicera hur just ditt företag minskar sin miljöpåverkan. Genom att återvinna avfall skapar du ett mer attraktivt företag, både som leverantör och arbetsgivare, eftersom du minskar utsläppen av växthusgaser, sparar naturresurser och förlänger livslängden på materialen.

Hur hanteras avfall när det kommer till återvinningsanläggningen?

Det första vi gör på våra återvinningsanläggningar är att väga materialet. Därefter kontrolleras, sorteras och bearbetas avfallet noggrant. I det här steget är det viktigt att poängtera att skadliga kemikalier och biologiska ämnen kan öka hälso- och säkerhetsrisker för de som arbetar på återvinningsanläggningen. Därför är det viktigt att ha en omsorgsfull avfallshantering redan på din anläggning. Tänk på att ditt avfall är personalens vardag.

Genom att sortera korrekt från början kan du även öka din ekonomiska ersättning för avfallet. Välsorterat avfall får nämligen en högre klassificering eftersom vi kan återvinna materialet och skicka det vidare till t.ex. smältverk och pappersbruk där materialet får ett nytt liv. Dåligt sorterat avfall får en nedgraderad klassificering, eftersom materialet inte kan uppfylla smältverkens och pappersbrukens önskade sammansättning.

Komplexa material: hur separeras material?

Mer komplexa produkter som består av flera olika material måste genomgå en fragmenteringsprocess. En bil mals ner i mindre bitar. Därefter sorteras de olika materialen med hjälp av siktar, fläktar, magneter och vattenbad.

När en komplex produkt fragmenteras uppstår så kallade Shredder Light Fraction (SLF). Det är en samlingsbeteckning för material som är svåra att sortera t.ex. textilier, skumgummi, trä och små plast- och metallfragment. Historiskt sett har dessa skickats till deponi. Men tack vare ny teknik är det nu möjligt att återvinna det mesta av SLF.

Återanvänds materialet som skickas till återvinningsanläggningen?

Enligt avfallshierarkin är återanvändning av material den näst mest gynnsamma avfallshanteringen från ett miljöperspektiv. Trots det skickas trasig och uttjänt utrustning som t.ex. datorer och mobiltelefoner från företag och myndigheter direkt för destruktion. En stor anledning är att det kan finnas känslig information som inte får spridas vidare. På grund av det växande behovet för återanvändning av produkter arbetar vi nära våra kunder för att återanvända material när det är lämpligt. Vi kan till exempel ta isär datorskärmar och säkerställa att information raderas. Därefter testar vi komponenters funktioner för att garantera kvaliteten. Skärmarna och komponenterna packas och skickas sedan vidare till elektroniktillverkare, där de får ett nytt liv.

Olika typer av industriavfall och fördelarna med återvinning

Som du vet finns det många olika typer av industriavfall, och om du är intresserad av att lära dig mer har jag sammanställt en guide med olika typer av material och beskrivit fördelarna med att återvinna industriavfall.

Fyll i formuläret för att ladda ner presentationen, där du kan läsa om fördelarna med att återvinna:

  • Järn och metall
  • Farligt avfall
  • Plast
  • Papper
  • Elektronik

Hämta guiden!

Olika typer av industriavfall och fördelarna med återvinning
LADDA NER
Zarah Zättlin
Zarah Zättlin är specialist på Stena Circular Consulting och har arbetat på Stena Recycling i 13 år. Med sin långa erfarenhet inom återvinningsbranschen arbetar hon idag med att utbilda och utveckla företag inom återvinning och resurseffektivisering.