av Nathalie Dahlberg

Exempel på hållbart företagande inom detaljhandeln

Exempel på hållbart företagande inom detaljhandeln

Intresset för hållbarhet har ökat kraftigt inom detaljhandeln de senaste åren. I den här artikeln beskriver jag några exempel på vad ditt företag kan göra för att bli mer hållbart. I slutet av artikeln kan du ladda ner en guide som förklarar hur hållbarhet kan göra ditt företag mer framgångsrikt.

I min roll som branschansvarig för detaljhandeln på Stena Recycling har jag en unik möjlighet att följa branschens utveckling inom hållbarhet. Det råder ingen tvekan om att intresset och engagemanget bland företagsledare har ökat de senaste åren.

I takt med att konsumenter ställer högre krav måste företagen nu alltjämt redovisa fakta kring hållbarhetsarbetet. De kunder som jag arbetar med uppger att de får många frågor om till exempel:

  • Var och hur produkten tillverkas
  • Vilka värderingar företaget har
  • Hur man arbetar för att minska klimatavtrycket

Exempel på hållbart företagande

Att konsumenternas medvetenhet och förväntningar ökar är en av flera anledningar till att ditt du ska arbeta med hållbart företagande. Men vad innebär det och vilka åtgärder kan du göra? Nedan beskriver jag tre exempel på hur företag inom detaljhandeln kan arbeta för att minska sitt klimatavtryck.

Optimera emballaget

Inom detaljhandeln sker många transporter av varor. Oftast fraktas mängder av pallar dagligen, från centrallager ut till butikerna. Ett bra första steg är att se över hur dessa varor förpackas. Virar du plastfilm runt samtliga pallar? Vad använder du för plast? Genom att undersöka olika alternativ och dess miljöpåverkan kan du identifiera förbättringsområden. Här finns det även möjlighet för kostnadsbesparing. Många företag tenderar nämligen att packa varor med mer material än nödvändigt.

Designa hållbara produkter

Hur stor del av din produkt går att återvinna när den är förbrukad? Inom detaljhandeln säljs det stora kvantiteter dagligen. Därför är det viktigt att du säkerställer att dina produkter som släpps ut på marknaden också går att återvinna efter att konsumenten har förbrukat produkten.

Genom att designa återvinningsbara produkter kan du minska en stor del av din produkts miljöpåverkan. Hållbar produktdesign innebär till exempel att du säkerställer fullständig separering av olika material från varandra. För att ge ett exempel, tänk över hur du monterar ett plasthandtag på en metallbit. Om plasthandtaget är limmat så går det inte att ta bort hela plastdelen under återvinningsprocessen, utan en del plast kommer förbli fastlimmad på metallbiten. Om du däremot skruvar fast plasthandtaget möjliggör du en fullständig separering och en större del av din produkt kan återvinnas.

Flytta avfallet uppåt i avfallshierarkin

Historiskt sett har få företag arbetat med att ta vara på förbrukad butiksutrustning och utgående produkter i den mån som allt fler gör idag. Genom att återvinna och återbruka så mycket avfall som möjligt minskar du efterfrågan på nya naturresurser. Om du vill läsa mer om avfallshierarkin och hur du kan flytta ditt avfall uppåt, så har min kollega Zarah Zättlin skrivit en artikel om detta.

Guide: så kan hållbarhet göra din verksamhet mer framgångsrik

Som jag nämnde tidigare är konsumenternas efterfrågan en viktig anledning till varför du ska arbeta med hållbarhet. Men det finns många andra anledningar. I den här guiden delar min kollega, Malin Baltzar, med sig av tips på hur du kan kommunicera ditt hållbarhetsarbete för att attrahera investerare och talanger samtidigt som du ökar lönsamheten.

Hoppas att du får användning av presentationen och att den kan hjälpa er i ert hållbarhetsarbete.

Hämta guiden!

Guide: så kan hållbarhet göra din verksamhet mer framgångsrik
LADDA NER
Nathalie Dahlberg
Nathalie Dahlberg arbetar som branschansvarig för detaljhandel och verkstäder. Med en lång erfarenhet inom hållbarhet och retail stöttar och utvecklar hon samarbetet med företag inom branschen för att tillsammans kunna ta nästa steg inom hållbarhet och cirkulära lösningar.