av Zarah Zättlin

Hållbar industri: Green Lean

Hållbar industri: Green Lean

I den här artikeln beskriver jag vilken påverkan lean och ”de sju slöserierna” har haft på tillverkningsindustrin. Dessutom introducerar jag Green Lean, som är en hållbar aspekt av lean principerna. I slutet av artikeln kan du ladda ner en presentation där jag går igenom varje typ av slöseri, ur ett hållbart avfallshanteringsperspektiv.

Fördelarna med lean principerna

Lean produktion som ursprungligen kommer från Toyotas utvecklingsstrategi, har idag blivit en grundläggande metod inom tillverkningsindustrin. Det är en process som handlar om att eliminera aktiviteter som inte tillför värde. Under de senaste decennierna har många svenska företag applicerat principen för att identifiera och eliminera slöserier under hela tillverkningsprocessen för att förbättra kvaliteten, öka effektiviteten, minska ledtiderna och kostnaderna.

En viktig fråga är om man kan applicera lean principerna för att uppnå andra fördelar?
Det korta svaret är; ja!

Företag kan applicera lean principerna på sitt hållbarhetsarbete. Personligen önskar jag att fler företag applicerar lean principerna på sitt industriavfall. På samma sätt som lean använts för att effektivisera tillverkningsprocessen, kan du använda det för att skapa en tydlig strategisk plan för din hantering av industriavfallet.

Eftersom lean är en erkänd process, så är många organisationer mottagliga för att genomföra förändringar inom sin produktion. Men nu är det dags att applicera metoden för att skapa samma accepterande struktur och kultur kring avfallshanteringen.

Detta måste ske snabbt.
Varför? Klimatförändringarna!

Att applicera lean på sin tillverkning med syftet att minska sin klimatpåverkan kallas; Green Lean.

Vad är Green Lean?

Industriavfall har en stor miljöpåverkan. Genom att applicera Green Lean kan du minska avfallet och därmed riskerna för att skada människor och miljö.

Om du, t.ex.;

  • Minimerar ditt materialavfall minskar du behovet av att utnyttja naturens resurser.
  • Ger anställda rätt förutsättningar att sortera avfallet, gör du det möjligt att flytta avfallet högre upp i avfallshierarkin.
  • Dimensionera containrar och tankar baserat på produktionsvolymer så optimerar du lastvikterna och antalet transporter, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen.

Green Lean hänvisar till de miljövinster som företag kan uppnå genom att applicera lean som process för att hantera sitt avfall.

Green Lean är en bra metod för att engagera anställda i arbetet med att minska företagets miljöpåverkan. Att ändra arbetsmetoder och beteenden på arbetsplatsen kopplat till avfallshantering anser jag bör vara högt prioriterat för företag, inte minst för att minska miljöpåverkan så att vi når klimatmålen.

De sju slöserierna

Det japanska ordet för slöseri är Muda, vilket är ett nyckelbegrepp inom lean. Toyotas tidigare chefsingenjör, Taiichi Ohno, identifierade sju typer av slöseri, slöserier som företag antingen ska förbättra eller eliminera.

Innan du tillämpar Green Lean är det viktigt att ha en grundlig förståelse för de sju typer av slöserier som Ohno identifierade. Detta är exempel på slöserier som inte tillför något adderat värde under produktionsprocessen.

Transporter
Att flytta en produkt eller ett material under tillverkningsprocessen ökar risken för t.ex. skador och transaktionskostnader. Men själva transporten i sig tillför inte något värde.

Lager
Det finns olika typer av lager, såsom material som ska användas eller färdiga produkter som ännu inte sålts. Det som kännetecknar lager är att de ännu inte har genererat några inkomster och därför bör uppfattas som ett slöseri som bör minimeras.

Rörelse
Detta avser slitningsrisker för maskiner och anställda som orsakas av rörelser under tillverkningsprocessen. Genom att minska antalet rörelser kan du minska risken för förslitningsskador.

Väntan
Varje gång material eller produktion inte bearbetas; så kan man säga att det är i ett ”vänteläge”. Det är ett slöseri som inte tillför värde och som bör minimeras. Till exempel bör företag sträva efter att minimera en kötid mellan två aktiviteter, eftersom väntetiden inte tillför något värde till slutprodukten.

Överproduktion
När företag producerar fler produkter än de kan sälja innebär det att dem har överproducerat. Överproduktion är ett kostsamt slöseri som alla företag bör sträva efter att eliminera.

Överarbete
Om ett företag skapar en mer komplex produkt än vad kunderna efterfrågar innebär det att man har överarbetat produkten. Det är ett slöseri som leder till högre kostnader och längre ledtider.

Defekter
Om några defekter uppstår i material eller komponenter, måste produkterna omarbetas. Detta är ett slöseri som bidrar till kostnader och förseningar.

Sju typer av slöserier ur ett hållbart avfallshanteringsperspektiv

Jag hoppas att du tyckte den här artikeln var värdefull som en kort introduktion till Green Lean och de sju slöserierna. För dig som är intresserad av att förstå hur man kan förbättra sitt hållbarhetsarbete genom att applicera lean på sitt avfall har jag sammanställt en presentation av de sju slöserierna ur ett hållbart avfallshanteringsperspektiv.

Let’s do the Green Muda Walk!
#greenmudawalk

Hämta guiden!

Sju typer av slöseri ur ett hållbart avfallshanteringsperspektiv
LADDA NER
Zarah Zättlin
Zarah Zättlin är specialist på Stena Circular Consulting och har arbetat på Stena Recycling i 13 år. Med sin långa erfarenhet inom återvinningsbranschen arbetar hon idag med att utbilda och utveckla företag inom återvinning och resurseffektivisering.