av Zarah Zättlin

Hållbar produktion - vad betyder det?

Hållbar produktion - vad betyder det?

Många tillverkande företag arbetar nu med att ställa om till en hållbar produktion. Men vad innebär egentligen det? I den här artikeln ska jag reda ut begreppet. Om du är intresserad av att veta mer om hur du kan skapa en hållbar produktion så har jag satt samman en checklista som du kan ladda ner i slutet av artikeln.

Vad är hållbar produktion?

Enligt mig innebär hållbar produktion att ett företags tillverkningsprocesser har en minimal negativ inverkan på ekonomin, samhället och miljön.

För att konkretisera och få en bättre förståelse om vad hållbar produktion innebär kan vi titta på tre exempel av åtgärder:

Förbättrad materialhantering
Genom att systematiskt hantera materiella resurser under tillverkningsprocessen kan företag förvandla sitt avfall till resurser.

Effektivisering av transporter
Genom att effektivisera interna och externa transporter kan företag minska sitt koldioxidavtryck.

Optimera insamlingssystemet
Genom att optimera placeringen av sorteringsbehållare och uppsamlingsplatser kan företag spara både utrymme och anställdas tid.

Varför är det viktigt med en hållbar produktion?

Som specialist på hållbara affärer träffar jag regelbundet hållbarhets-, kvalitets- och produktionschefer på olika tillverkningsföretag. Under de senaste åren har jag lagt märke till ett ökat intresse för hållbar produktion. Det gläder mig att de flesta har insett vikten av att ställa om och bli ett mer hållbart företag.

Men så har det inte alltid varit. Historiskt sett har många företag snarare haft incitament att generera kortsiktiga vinster än att göra de långsiktiga investeringar som krävs för att ställa om till en hållbar produktion. Men i takt med att marknadsförhållanden ändras så har de traditionella incitamenten reviderats. Idag bidrar till exempel ESG-investeringskriterier, till att allt fler företag vågar göra de långsiktiga investeringar som krävs.  

Fler och fler företag vill nu anpassa sig till den ökade efterfrågan på hållbara produkter som finns hos såväl investerare som konsumenter. Många har också sett hur investeringar i hållbara processer har lett till ökad effektivitet samt minskade operationella kostnader.

Min uppfattning är att vissa framåtblickande företag dessutom spår en framtid där det kan bli kostsamt att inte vara hållbar. Inte enbart för att konsumenter inte kommer att köpa ohållbara produkter, utan för att förordningar och lagar kanske skulle kunna straffa ohållbara företag i framtiden.

Hur gör du din produktion mer hållbar?

Det finns många viktiga områden inom hållbar produktion, till exempel; hälsa och säkerhet, energiförbrukning, vattenförbrukning, utsläpp till luft, mark och vatten.

Ett viktigt område som jag brinner för är resurshantering och avfall. Tillsammans med kunder arbetar jag ofta för att förbättra tillverkningsprocesserna, vilken t.ex. innefattar:

  • Minska mängden avfall
  • Öka avfallets kvalitet
  • Optimera logistiken för att undvika onödiga transporter
  • Kartläggning av inkommande och utgående resurser

Om du vill ställa om din befintliga produktion till en mer hållbar produktion måste du först identifiera förbättringsområden. Därför har jag satt samman en checklista som förklarar vilka processer som bör granskas för att identifiera dessa.

Hämta guiden!

Hållbar tillverkning checklista
LADDA NER
Zarah Zättlin
Zarah Zättlin är specialist på Stena Circular Consulting och har arbetat på Stena Recycling i 13 år. Med sin långa erfarenhet inom återvinningsbranschen arbetar hon idag med att utbilda och utveckla företag inom återvinning och resurseffektivisering.