av Tomas Björnström

Produktlivscykeln – därför behöver den vara hållbar

Produktlivscykeln – därför behöver den vara hållbar

För att möta kunders efterfrågan och förväntningar, vill allt fler företag producera hållbara produkter. I den här artikeln förklarar jag varför en hållbar produktlivscykel är viktig för ditt företag. Ladda även ner guiden om cirkulär produktdesign i slutet av artikeln.

Vad är en hållbar produkt? 

 

Idag använder många globala företag olika argument för att definiera sina produkter som hållbara. Vissa ger filantropiska donationer för varje såld vara. Andra tillverkar produkter som hjälper konsumenterna att minska sina koldioxidavtryck, såsom elbilar, växtbaserad mat eller solceller. Vissa fokuserar på att använda mer återvunnet material i sina produkter, och så vidare.

Listan är lång, och givetvis resulterar samtliga i en positiv effekt på miljön. Men räcker det för att en produkt ska vara hållbar? I artikeln ”Vad är en hållbar produkt?”, lyder definitionen:

”En hållbar produkt ger miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar under hela livscykeln.”

Hållbarhet genom produktens livscykel

Ordet "livscykel" är nyckeln. Även om en produkt kan ha betydande miljöfördelar i en del av produktens livscykel, måste du överväga alla produktens livscykelsteg för att göra den hållbar. Detta behöver du ha i åtanke om du ska uppnå en hållbar produktlivscykel:

Design för återvinning
Det första steget i produktens livscykel innefattar FoU, konceptutveckling och produktdesign. Här fattar du beslut kring materialval, montering och utseende. Dessa beslut är mycket viktiga för hur stor miljöpåverkan din produkt kommer att ha. Det sägs ofta att 80 procent av en produkts miljöpåverkan redan avgörs i designfasen.

Använd hållbara material
Vilket material du använder i din produkt påverkar koldioxidavtrycket. Att utvinna råvaror kräver både energi och transporter. Dessutom är naturens resurser begränsade, vilket innebär att de inte kan utvinnas för alltid, vilket gör det till ett ohållbart tillvägagångssätt. Till exempel; Genom att använda återvunnet aluminium istället för att producera aluminium från ny malm, sparar du 95 procent av energin.

Skapa hållbara tillverkningsprocesser
I fabriker där produkter tillverkas, finns det flera åtgärder att tänka på. Först och främst måste arbetsförhållandena följa samtliga regler och lagar. När det kommer till själva tillverkningsprocessens miljöpåverkan, måste du försäkra dig om att minimera industriavfallet, samt att avfallet är återvinningsbart.

Optimera transporter
När produkten har tillverkats transporteras den ofta till kunder eller butiker. Med rätt åtgärder kan du minska produktens miljöpåverkan. Genom att se till att antalet transporter minimeras, använda elfordon och effektiviserat produktens förpackning, minskar utsläppen av växthusgaser.

Produkters livscykler kan variera mellan olika produkter. Det viktiga att ha i åtanke, är att en hållbar produkt alltid ska vara hållbar under hela livscykeln, från början till slut. För att kartlägga din produkts livscykel och dess nuvarande miljöpåverkan behöver du göra en analys av produktens hela livstid. På så sätt identifierar du om din produkt är hållbar, och om inte, vilka steg i produktens livscykel som kan förbättras.

Cirkulär produktdesign  

När jag och mina kollegor berättar för företag att 80 procent av en produkts miljöpåverkan redan är avgjord i designfasen, får vi många frågor. Dessa kan vara; Vilket material ska vi använda? Hur ska vi tänka kring fästelement och fogmetoder? Ska vi använda biologiskt nedbrytbar plast?

I den nedladdningsbara presentationen nedan får du svar på frågor om cirkulär produktdesign, riktlinjer och praktiska exempel.

 

Hämta guiden!

Cirkulär produktdesign - riktlinjer och exempel
LADDA NER
Tomas Björnström
Tomas Björnström är branschansvarig för Metal Products inom tillverkningsindustrin och har arbetat på Stena Recycling AB i 16 år. Med sin långa erfarenhet inom återvinningsbranschen arbetar han idag med att utveckla samarbetet med befintliga och nya företag genom effektiva och cirkulära lösningar.