av Malin Baltzar

Vad är en cirkulär affärsmodell?

Vad är en cirkulär affärsmodell?

Målet är satt. Att döma av internationella agendor och förändrade konsumentbeteenden är vi på väg mot en hållbar framtid, baserad på en cirkulär ekonomi. Och för att skapa en cirkulär ekonomi måste vi ha cirkulära affärsmodeller. Men vad är en cirkulär affärsmodell? Det förklarar jag i den här artikeln. I slutet kan du ladda ner en guide som ger dig insikt i de fem vanligaste cirkulära affärsmodellerna.

Linjär ekonomi – en kort historik om konsumentbeteende

Historiskt har mänskligheten huvudsakligen levt i harmoni med naturen. Det vi behövde tillverkade vi i stor utsträckning själva. Och utan möjligheten att köpa nya verktyg, kläder eller fortskaffningsmedel i en affär, var du helt enkelt tvungen att ta väl hand om de få saker du redan hade.

Under 1900-talet glömde vi till viss del bort att värna om våra gemensamma resurser. Under en väldigt kort tid blev en livsstil fylld av konsumentprodukter och resor tillgängligt för miljoner människor. Härligt på många sätt men inte hållbart som det har visat sig, då vi förbrukar för mycket resurser.

Vägen framåt är inte att gå bakåt, utan att göra saker smartare, klimatsmart och resurseffektivt. Det är här de cirkulära affärsmodellerna kommer in i bilden, det är ett bra sätt att bli ett mer hållbart företag.

Under de senaste 100 åren har sättet vi producerat och tjänat pengar på huvudsakligen varit linjärt. De mest framgångsrika företagen har byggt sina affärsmodeller på att tillverka stora volymer av produkter till låg kostnad.

Så definieras en cirkulär affärsmodell

I en cirkulär affärsmodell baseras vinsten på den tjänst eller service som produkten erbjuder, och inte på själva produkten i sig. Värden skapas över produktens hela livslängd.

Här är en kortfattad definition som omfattar några olika aspekter i en cirkulär affärsmodell. En cirkulär affärsmodell strävar efter att:

  • Skapa värde och nytta för kunden.
  • Använda så lite resurser som möjligt för att skapa produkter eller tjänster.
  • Utöka livslängden på befintliga produkter genom renovering och återanvändning.
  • Bevara värde i slutet av en produkts livslängd genom återanvändning och återvinning.

Utmaningar i att bli cirkulär

Många traditionella tillverkningsindustrier har byggt sin verksamhet från ett linjärt perspektiv, vilket gör det svårt att på kort sikt räkna hem en cirkulär affärsmodell. Byggnader, infrastrukturer, maskinparker – allt är optimerat för linjär produktion. I de flesta fall är det inte ens möjligt att hantera returflöden, på grund av hur den nuvarande produktionen är uppbyggd. Både produktdesign och processdesign kan behöva modifieras.

Det kan också finnas interna utmaningar, ett nytt tänkesätt och nya mål för företaget som måste accepteras, vilket vanligtvis är en process som tar tid. Dessutom kan det finnas behov av nya kompetenser bland de anställa för att göra en ny affärsmodell möjlig (se lista i den nedladdningsbara guiden). Utöver detta visar undersökningar att trots vinster med innovativa erbjudanden som exempelvis delning av verktyg och bilar, kan anpassningen hos kunderna ta betydligt längre tid än planerat.

Fördelar och exempel på cirkulära affärsmodeller

Jag är övertygad om att fördelarna och drivkrafterna för cirkulära affärsmodeller kommer att uppväga hindren på lång sikt. Förutom de positiva effekterna på klimat och våra naturresurser, finns finansiella fördelar och vinster förknippade med cirkulära affärsmodeller. Ellen MacArthur-stiftelsen har beräknat att bara inom EU kan vi spara 630 miljarder euro genom cirkulära affärsmodeller. Och det finns prognoser som säger att det kan skapas 3,5 miljoner nya jobb inom EU. En annan väsentlig fördel med cirkulära affärsmodeller är möjligheten att förlänga och stärka kundrelationerna, eftersom en cirkulär modell innebär många fler sätt och möjligheter att interagera med kunderna.

Det kommer också nya lagar och regelverk, avsedda att förmå företag att minska sitt avtryck och bli mer resurseffektiva. Om du vill att ditt företag ska ligga i framkant och vara förberett på ett nytt affärsklimat, är det en bra idé att redan nu börja fundera på hur du kan skapa cirkularitet i din verksamhet.

För att du ska få en inblick i olika cirkulära affärsmodeller har jag satt ihop en guide som beskriver fem vanliga modeller:

  • Cirkulär leverantörskedja
  • Återanvändning och återvinning
  • Förlängning av produktens livslängd
  • Delningsplattformar
  • Tjänstefiering av produkter

Ladda gärna ner guiden och dela inom din verksamhet.

Hämta guiden!

Exempel på cirkulära affärsmodeller och kompetenserna som behövs för att lyckas
LADDA NER
Malin Baltzar
Malin är civilingenjör i ekosystemteknik och arbetar som hållbarhetschef på Stena Recycling. Hon har jobbat med att utveckla återvinningslösningar på Stena Recycling i snart tio år och föreläser ofta inom området hållbarhet och cirkulär ekonomi.