Avfallshierarkin – vad är det?


I denna presentation förklarar jag hur du kan göra för att flytta ditt företags avfall högre upp i avfallshierarkin.

Jag går igenom:

  • Vad är avfallshierarkin?
  • Hur du fastställer nuläget
  • Mål och mätetal
  • Prioritering

Hoppas att du får användning av presentationen och att den kan bli en start på arbetet med att flytta ert avfall högre upp i avfallshierarkin.

Fyll i formuläret för att ladda ner presentationen